دانشگاه شیراز

کارگاه صد ساعته حضوری و غیر حضوری

برنامه نویسی مدرن وبسایت

کارگاه برنامه نویسی مدرن وبسایت

 • چهل درصدتخفیف ویژه برای مدت محدود

 • چهارمین دوره تخصصی صفرتاصدبرنامه نویسی وب در دانشگاه شیراز

 • باارایه مدرک معتبرو قابل ترجمه از دانشگاه شیراز

 • درراستای ورود به بازارکار وکاملا پروژه محور

 • همراه باپشتیبانی دومنتور درطول دوره

 • جدیدترین تکنولوژی های محبوب ترین زبان برنامه نویسی وب دنیا - جاوااسکریپت

technologies

اطلاعات بیشتر، مشاوره و ثبت نام

فرم تکمیل ثبت نام اولیه جهت مشاوره یا ثبت نام نهایی

Hossein Naseri - teacher

 • JavaScript MERN stack Developer

 • Senior FrontEnd Developer at SinanSoft.com | USA - CA

 • Teacher at :

 • Shiraz UNI Innovation Center

 • maktab Sharif

 • Academy IT